[COM103] Tourism in Paris by แพรวา – Bangkok University

[COM103] Tourism in Paris by แพรวา – Bangkok University

5 months ago 18

คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ COM103 : Speech ปีการศึกษา 2558
Bangkok University มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สมาชิก
ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน
ธิติ มหาโยธารักษ์

Editor: CODESTUDIO