iPhone 7: Người Việt nói gì

6 months ago 17

iPhone 7 sẽ ra mắt vào tháng 9. Nhiều người dùng Việt dự đoán các tính năng, dù máy chưa chính thức xuất hiện. Zing.vn tổng hợp.

Zing Công Nghệ – Chuyên mục video về Xe, Công nghệ của Zing.vn

Đăng ký: https://goo.gl/nAOx9w
Trang Công nghệ: http://news.zing.vn/cong-nghe.html
Trang Xe: http://news.zing.vn/oto-xe-may.html
Facebook: http://facebook.com/zingcongnghe
Twitter: http://twitter.com/zingcongnghe
YouTube: http://youtube.com/user/zingtechnology
Instagram: http://instagram.com/zingcongnghe
Video Rating: / 5