YOGA CHO MỌI NGƯỜI – PLANET YOGA -BY MASSTER KAMAL – PHẦN 9

7 months ago Comments Off on YOGA CHO MỌI NGƯỜI – PLANET YOGA -BY MASSTER KAMAL – PHẦN 9

YOGA CHO MỌI NGƯỜI - PLANET YOGA -BY MASSTER KAMAL - PHẦN 9

Đây là bộ DVD dạy Yoga do Master Karmal (Ấn Độ) Chuyên gia về YOGA hướng dẫn tập có thuyết minh tiếng việt đã trình chiếu trên hệ thống HTVC Gia Đình HTV2 & WOW CALIFORNIA .

PLANET YOGA – MASTER KARMAL.

DVD 10 part – 50-60′ / 1 part
Video Rating: / 5